Webcap

Genom vår Webcaplösning får Du en personlig kod och inloggning ger dig tillgång till den individuellt upprättade försäkringsanalysen direkt på nätet, där vi tillhandahåller färska uppgifter för företagets löneadministratör och/eller dig och din familj.