Pensionsrådgiving 

Pensioner och försäkringar är inga enkla frågor. Betalar Du rätt premie till rätt avgifter? När skall Du gå i pension? Skall den utbetalande pensionen skatteplaneras? Vilka utbetalningsnivåer vill Du uppnå? 

Frågorna är många vilket vi med avancerade beräkningsprogram framställer detaljerade analyser, presenterade på ett lättförståeligt sätt.