Nätverk 

Elta Finans & Försäkring är en del av Hjerta, Nordens största försäkringsförmedlarorganisation och tillsammans är vi 266 förmedlare med kontor från Umeå till Malmö. 
”Det finns många försäkringsförmedlare, bara några få är utrustade med Hjerta”!