Kapitalförsäkringar 

Är ett ypperligt instrument att spara i för bolag, fåmansbolagsägare, nyckelpersoner och privatpersoner. Försäkringen är oerhört flexibel och kan anpassas till det flesta önskemål, placeras i svenska eller utländska försäkringar.