Gruppförsäkringar 

Denna typ av försäkringslösning är ett ypperligt komplement till att stärka den privata ”vardagen” innehållande, livförsäkring, olycksfall, sjukmoment och barnförsäkring, vi har upphandlat en förmånlig paketlösning till bra pris.