Fondplaceringstjänster 

De kunder som inte själva vill bevaka sina fonder kan välja vår automatiska fondbytartjänst, dessa portföljer anpassas på kundens individuella önskemål om avkastning, risk och tid.