Fondbrev 

Vårt unika fondbrev riktar sig framför allt mot de kunder som själva genomför sina fondbyten och letar stöd i sina fondplaceringar och marknader. Fondbrevet levereras dagligen genom e-post och är baserat på en lättläst timindikator modell (TI-skala) där vi ger klara signaler för in och utträde i fondmarknaden.