Ersättning 

I de uppdrag som vi upprättar försäkringslösningar eller placeringar har vi i flesta fall möjlighet att erhålla ersättning från berörda bolag. Vi tillämpar också fakturamodell, där vi får ersättning mot nedlagd tid, fasta priser har vi framför allt på våra juridiska tjänster och uppdragsavtal.